Upravit stránku

Trystom, spol. s r.o. jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), má zavedený vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení od fyzických osob (dále jen “oznamovatel“) o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 zákona (dále jen „oznámení“), které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Trystom, spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Trystom, spol. s r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 

Příslušná osoba

Příslušnou osobou, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení a navrhuje opatření k nápravě (dále též „příslušná osoba“) je Ing. Marek Švarc, MBA

Způsoby oznamování

Oznámení je možné podat následujícími způsoby:

 • elektronicky emailem na adresu příslušné osoby: svarcm@trystom.cz
 • písemně dopisem zaslaným poštou příslušné osobě:

Ing. Marek Švarc, MBA

Pasteurova 67/15

779 00 Olomouc

na obálce je třeba uvést: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“

 • telefonicky na tel. číslo příslušné osoby: (+420) 775 735 247, v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.
 • osobně sjednáním osobní schůzky s příslušnou osobou.

Náležitosti oznámení

Oznámení obsahuje následující údaje o osobě oznamovatele:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • kontaktní údaje: email nebo poštovní kontaktní adresa, aby mohl být oznamovatel informován o přijetí a o způsobu vyřízení oznámení.

 

O totožnosti oznamovatele bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez náležité identifikace oznamovatele může dojít k tomu, že oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém. Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz). Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Tento web využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies? Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací